top of page

בימים אלו מוקמת קבוצת משקיעים חדשה 

Group B לרכישת קבוצת נכסים - מולטי סינגל

הקבוצה מוגבלת במספר המשקיעים, הזדרזו ופנו אלינו כעת לקבלת פרטים!

bottom of page